החלה הרשמה לשנה לימודית 2019-2020

27.02.2017


הגן קולט תחילה את ילדי הגן, על מנת ליצור רצף חינוכי.

חדשות